Oil and the First World War

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Farsi
Pagina's (van-tot)71-73
Aantal pagina's3
TijdschriftAndisheh Pooya Magazine
Nummer van het tijdschrift18
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit