Old and New Left Historiography in Iran

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Farsi
Pagina's (van-tot)93-97
Aantal pagina's4
TijdschriftAndisheh Pooya Magazine
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit