Old dog, new tricks: Arf1 required for mitochondria homeostasis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Old dog, new tricks: Arf1 required for mitochondria homeostasis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds