Old questions, new techniques; A research note on the computational identifi cation of political elites

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)386-401
TijdschriftComparative Sociology
Volume14
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit