Older Chinese migrants in coronavirus pandemic: Exploring risk and protective factors to increased loneliness

H. Pan, T. Fokkema, L. Switsers, S. Dury, S. Hoens, L. De Donder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)207-215
TijdschriftEuropean Journal of Ageing
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum04 mei 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 jun. 2021

Citeer dit