Older Chinese migrants in coronavirus pandemic: Exploring risk and protective factors to increased loneliness

H. Pan, T. Fokkema, L. Switsers, S. Dury, S. Hoens, L. de Donder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Journal of Ageing
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 04 mei 2021

Citeer dit