Older migrants and loneliness: Scanning the field and looking forward

T. Fokkema, R.O. Ciobanu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)291-297
Aantal pagina's7
TijdschriftEuropean Journal of Ageing
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum04 aug. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 aug. 2021

Citeer dit