Olfactory ensheating glia cells as a source of regenerating promoting molecules.

E. Franssen

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • de Bree, F.M., Promotor
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit