Olfactory Response of the Predatory Bug Orius laevigatus (Hemiptera:Anthocoridae) to the Aggregation Pheromone of Its Prey, Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae)

Teresa Vaello, José L Casas, Ana Pineda, Ignacio de Alfonso, M Ángeles Marcos-García (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Olfactory Response of the Predatory Bug Orius laevigatus (Hemiptera:Anthocoridae) to the Aggregation Pheromone of Its Prey, Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences