OLFM4 is a robust marker for stem cells in human intestine and marks a subset of colorectal cancer cells.

L.G. van der Flier, A. Haegebarth, D.E. Stange, M.L. van de Wetering, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

408 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-17
TijdschriftGastroenterology
Volume137
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit