Olivijn lost blauwalgenbloei niet op: mijn mening

L.N. De Senerpont Domis, E. Van Donk, M. Lurling, J. Huisman, H. Van Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15
TijdschriftH2O
Volume46
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit