Olivopontocerebellar atrophy with visual disturbances. An ophthalmologic investigation into four generations

P.T.V.M. de Jong, J.G.Y. de Jong, H.M.M. de Jong-ten Doeschate, J.W. Delleman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

288 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)793-804
TijdschriftOphthalmology
Volume87
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit