Om as partikel fan struktuerleaze aktiviteiten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)69-98
Aantal pagina's29
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit