Ommelander rechtsteksten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26
Aantal pagina's1
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan. 2017

Citeer dit