"Omringt niet wreed verdriet ons op deez wentlende aard?" Petronella Moens over Hugo de Groot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

193 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7-12
TijdschriftMoensiana
Volume10
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit