On democratic concerns and legal traditions. The Dutch 1953 and 1956 constitutional reforms ‘towards’ Europe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)357-374
Aantal pagina's17
TijdschriftContemporary European History
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit