On Peasants and Primitives. Moments of Rapprochement and Distance between Folklore Studies and Ethnology

R. van Ginkel, B. Henkes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
607 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)112-134
TijdschriftEthnos
Volume68
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit