On Scholarly Misconduct and Fraud and What to Learn From It.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-144
Aantal pagina's12
TijdschriftEthnologia Europaea
Volume49
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2020

Citeer dit