On segmental complexity. Affricates and patterns of segmental modification in consonant inventories

F.L.M.P. Hinskens, J. van de Weijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelLinguistics in the Netherlands 2004
RedacteurenL. Cornips, J. Doetjes
Plaats van productieAmsterdam / Philadelphia
UitgeverijBenjamins
Pagina's217-228
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit