On Social History of the Iranian Oil Industry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Farsi
Pagina's (van-tot)Supplement
Aantal pagina's10
TijdschriftSharq
Nummer van het tijdschrift1977
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit