On standardising syntactic elicitation techniques. PART I

L. Cornips, C. Poletto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2588 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)939-957
TijdschriftLingua
Volume115
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit