On the ATP generation by Chromatium in darkness

H. van Gemerden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)118-124
  TijdschriftArchiv für Mikrobiologie
  Volume64
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit