On the competitive balance of macroalgae at Potter Cove (King George Island, South Shetlands)

H. Klöser, G. Mercuri, F. Laturnus, M.L. Quartino, C. Wiencke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11-16
  TijdschriftPolar Biology
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit