On the contribution of airborne salt to the gradient character of Voorne Dune area

C.J.M. Sloet van Oldruitenborgh, E. Heeres

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)315-324
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume18
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit