On the cost of reproduction: parent survival and production of second clutches in the Great Tit

J. Den Boer-Hazewinkel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-110
  TijdschriftArdea
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit