On the demographic realism of the Ricardian theory of public finance

Hendrik P. van Dalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The possibility of public debt-neutrality is discussed for countries experiencing demographic changes. The heterogeneity of agents plays a decisive role in destroying Ricardian equivalence of public finance. In addition to the usual explanatory factors of non-neutrality, such as distortionary taxation, public debt is not equivalent to current taxation as a consequence of (1) disconnected dynasties, (2) uncertain lifetimes, (3) diverging birth rates, (4) international migration, (5) population growth uncertainty, (6) diverging rates of time preference, and (7) capital market imperfections. The paper concludes that the pure Ricardian model of public finance serves a purpose as a standard of argument for the more realistic models of public finance.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)204-232
Aantal pagina's29
TijdschriftDe Economist
Volume140
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 1992
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the demographic realism of the Ricardian theory of public finance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit