On the demographic realism of the Ricardian theory of public finance

Hendrik P. van Dalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the demographic realism of the Ricardian theory of public finance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics