On the different behavior of auxiliaries

S. Barbiers, R. Sybesma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)389-398
TijdschriftLingua
Volume114
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit