On the discovery of the male of Mormonilla Giesbrecht, 1891 (Copepoda: Mormonilloida)

R. Huys, G.A. Boxshall, R. Böttger-Schnack

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)157-170
  TijdschriftBulletin of the British Museum (Natural History). Zoology
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit