On the diversity of linguistic data and the integration of the language sciences

Roberta D’Alessandro, M. Van Oostendorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Psychology
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2017

Citeer dit