On the Dutch temporal adverbial goed en wel

J. Hoeksema, T. van der Wouden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)90-102
Aantal pagina's13
TijdschriftLinguistics in the Netherlands
Volume2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit