On the ecology of Cotula coronopifolia L. and Ranunculus sceleratus L. I: Geographic distribution, habitat and field observations

J. Van der Toorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)385-396
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift5-6
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit