On the ecology of Cotula coronopifolia L. and Ranunculus sceleratus L. II: Experiments on germination, seed longevity and seedling survival

J. Van der Toorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)409-418
  TijdschriftActa Oecologica - Oecologia Plantarum
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit