On the Emergence of Candida auris: Climate Change, Azoles, Swamps, and Birds

Arturo Casadevall, Dimitrios P. Kontoyiannis, Vincent Robert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftmBio
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - jul 2019

Citeer dit