On the evolution of reproductive potentials in a brackish water meiobenthic community

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-112
TijdschriftMikrofauna des Meeresbodens
Volume61
StatusGepubliceerd - 1977
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit