On the evolution of reproductive potentials in a brackish water meiobenthic community

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-112
TijdschriftMikrofauna des Meeresbodens
Volume61
StatusGepubliceerd - 1977
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit