On the maintenance of gynodioecy: Lewis' result extended

J. Van Damme, R. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)339-350
  TijdschriftJournal of Theoretical Biology
  Volume121
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit