On the measurement of the radiant temperature of vegetation surfaces and leaves

P. Stoutjesdijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  80 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)191-202
  TijdschriftWentia
  Volume15
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit