On the move: New insights on the ecology and management of native and alien macrophytes

Deborah Hofstra (Co-auteur), Jonas Schoelynck, Jason Ferrell, Julie Coetzee, Mary de Winton, Tobias Bickel, Paul Champion, John Madsen, Elisabeth S. Bakker, Sabine Hilt, Fleur Matheson, Mike Netherland, Elisabeth M. Gross

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the move: New insights on the ecology and management of native and alien macrophytes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology