On the Occasion of the Acquisition of the First Edition of De Iure Belli ac Pacis by the Peace Palace Library

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-21
TijdschriftGrotiana
Volume33
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit