On the origins of chromosomal instability and karyotype heterogeneity in colorectal cancer

Ana C F Bolhaqueiro

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Kops, Geert, Promotor
Datum van toekenning31 okt. 2019
Uitgever
StatusGepubliceerd - 31 okt. 2019

Citeer dit