On the presence of arginine vasotocin in the pineal organ of non mammalian vertebrates

B. Vivien-Roels, P. Pévet, J.M. Guerné, F.C. Holder, A. Meiniel, J. Dogterom, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit