On the presence of the introduced brown alga Sargassum muticum, attached to commercially imported Ostrea edulis in the S.W. Netherlands

A.T. Critchley, R. Dijkema

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)211-216
  TijdschriftBotanica Marina
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit