On the relation between age, plant composition and nutrient release from living and killed Ceratophyllum plants

P. Pomogyi, E.P.H. Best, J.H.A. Dassen, J.J. Boon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)243-250
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit