On the relation between vegetation and soil development in dune-shrube vegetations

C.J.M. Sloet van Oldruitenborgh, M.J. Adriani

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)198-204
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit

  Sloet van Oldruitenborgh, C. J. M., & Adriani, M. J. (1971). On the relation between vegetation and soil development in dune-shrube vegetations. Acta Botanica Neerlandica, 20, 198-204.