On the reproductive and developmental differences within the Brattleboro rat

G.J. Boer, K. Boer, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelAnnals of the New York Academy of Sciences
Pagina's37-47
Volume394
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit