On the robustness of germ cell migration and microRNA-mediated regulation of chemokine signaling

M. Goudarzi, I. Strate, A. Paksa, A.K. Lagendijk, J. Bakkers, E. Raz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1264-1265
TijdschriftNature Genetics
Volume45
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit