On the Run: Runaway Slaves and Their Social Networks in Eighteenth-Century Cochin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)66-87
TijdschriftJournal of Social History
Volume54
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit