On “The share of Atlantic slave-based activities in the Dutch GDP in the second half of the eighteenth century” and the impact of a report

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On “The share of Atlantic slave-based activities in the Dutch GDP in the second half of the eighteenth century” and the impact of a report'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities