On the shoulders of Hubrecht: From embryos to stem cells

Catherine Rabouille, Jacqueline Deschamps

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the shoulders of Hubrecht: From embryos to stem cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences