On the status of agreement and relative clauses in West-Flemish

H.J. Bennis, L. Haegeman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

318 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelSentential Complementation
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijForis Publications
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit