On the use of meiofauna in ecological monitoring: who needs taxonomy?

P.M.J. Herman, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  380 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)665-668
  TijdschriftMarine Pollution Bulletin
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit